Политика за анулиране на поръчки и възстановяване на парични средства

Благодарим ви и оценяваме покупката ви с нас. Моля, прочетете внимателно условията на политиката и процеса, за да разберете информацията и насоките за вашите права и задължения. Ние полагаме всички усилия да обслужим поръчката/ите, направени при нас, съгласно спецификациите и сроковете, посочени за всеки продукт/услуга. Ако поръчката не бъде изпълнена поради неизбежни обстоятелства или извън ограниченията на доставчиците, поръчката ще бъде анулирана и възстановена.
Процес на анулиране:

Поръчката може да бъде анулирана поради някоя от следните причини:

● Ако времето за изпълнение на услугата, което сте резервирали, вече не ви е удобно
● По желание на клиентите
● Посоченият адрес не може да се обслужва
● Всяка друга причина извън контрола на Доставчиците или Homily Services
● Не може да бъде доставен правилният продукт/услуга
● Установено е, че адресът за доставка е непроследим, грешен, непълен, заключен и клиентът не е наличен
● Продукти, повредени по време на транспортиране, ако има такива
● Клиентът отказа да приеме доставката на услуга. (Възстановяването на сумата не е приложимо в случай на бързо развалящи се продукти, като цветя, торти и т.н.)
● Поръчката може да бъде анулирана 24 часа от времето за изпълнение на услугата, като се използва опцията, посочена по-долу

Политика за възстановяване на средства:

Възстановяването на сумата след анулиране. Кога?

Не е нужно да се притеснявате, тъй като плащането ви е защитено от Homily Services в случай, че сте избрали транзакцията да мине през платформата HS. Отнема от 7 до 14 работни дни, за да завършим заявката Ви за възстановяване. Сумата за възстановяване ще бъде кредитирана в същата сметка, от която сте направили плащането. Не носим отговорност, в случай, че сте избрали да платите директно на доставчика извън платформата на Homily Services.

Все още не съм получил възстановяването на сумата по банковата си сметка. Защо?

Ако сте получили имейл от нас, потвърждаващ вашата заявка за възстановяване, бъдете сигурни, че ние сме инициирали вашата заявка за възстановяване и продължаваме с финансовите организации за същото.