Условия за ползване

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Добре дошли в www.homilyservices.com „Уебсайт“/мобилно приложение HomilyServices. Този уебсайт/приложение е собственост и се управлява от МДМ Партнърс ООД, ЕИК: 201086709. ДДС номер BG 201086709, наричано „Компанията“, чийто седалище и адрес на управление е ул. Евлоги Георгиев, бл. 20 Б, ап. 52, гр. Варна 9010, България. МОЛ: Михаил Димитров Михайлов. Тел: 0879 100061, e-mail: info@homilyservices.com
1.2. Уебсайтът/Приложението е онлайн платформа, която позволява на Потребителите да заявяват и да резервират услугите на лица, предоставящи услуги представляващи помощ в домакинството и офиса, включително услуги като почистване, ремонт на електрическата инсталация, водопровод и канализация, дърводелство, борба с вредителите и др.
1.3. За целите на тези „общи условия“, „Ние“, „Нас“ и „Нашите“ означава дружеството оператор на уебсайта/приложението, а „Вие“, „Вашият“ и „Потребител“ означава всяко лице, което има достъп или използва Уебсайта/Приложението…….Под „Услугите“ се разбира достъп до нашия уебсайт и мобилно приложение Под „Уебсайт/Приложение“, се разбиранашите услуги, базирани на обаждания и SMS, бази данни, услуги за интерактивен гласов отговор и всички други услуги и функции, които предоставяме чрез уебсайта/приложението или вашия мобилен телефон.
1.4. С достъпа или използването на този уебсайт/приложение или Услугите, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Общи условия, и другите ни политики, които са достъпни за Вас, като са поместени на уебсайта. Политиката за поверителност, достъпна на homilyservices.com/privacy („Политики“). Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване или някоя от нашите политики, моля, не използвайте Услугите и Уебсайта/ Приложението ни!

2. Промени в Общите условия
Дружеството оператор има право да променя тези Общи условия, когато нормативната база, пазара или конюктурата налагат това. Тези промени ще важат за договорите сключени след публикуването им на уебсайта/ приложението. За заварените договори важи правилото огласено в чл. 16, ал.3 от ЗЗД, като срока за отхвърляне на променените Общи условия е 10 дни.

3. Достъп до уебсайта/приложението и услугите
Потребителите имат достъп до уебсайта/приложението и услугите само ако са навършили 18 години и са дееспособни според действащото българско законодателство.

4. Вашата информация
4.1. Можете да използвате Услугите чрез нашето приложение/уебсайт по следния начин, след изтегляне на приложението като регистриран потребител на услугите на Homily Services, от вас се изисква да ни предоставите вашите данни, включително вашето име, адрес, номер за връзка и имейл адрес, и след това да изберете услугата, от която се нуждаете, посочете и подходящо време за извършване на услугата.
4.2. След получаване на тази информация, Ние ще Ви предоставим списък на наличните Доставчици и цена на предлаганите услуги чрез платформата. Когато изберете кой да извърши необходимата Ви услуга, можете да направите резервация, след което съответният Доставчик ще се свърже с Вас, за да се конкретизира необходимата Ви услуга и съответните и конкретни цена и срок за изпълнение.
4.3. Като алтернатива можете да ни предоставите номера на вашия мобилен телефон чрез уебсайта. Наш любезен служител ще се свърже с Вас, като следва процедурата, описана в клауза 4.2 по-горе.
4.4. Предоставяйки ни Вашата потребителска информация, Вие декларирате, че:
4.4.1. Предоставената от Вас потребителска информация е точна и автентична;
4.4.2. Вие сте титуляр на мобилния телефонен номер, който сте ни предоставили, той е придобит на валидно правно основание и може да се свържем с Вас на него чрез обаждания или SMS съобщения; и
4.4.3. Незабавно ще ни уведомите за всяко неразрешено използване на Вашата потребителска информация или за всяко друго нарушение на настоящите Общи условия или сигурност, което Ви е известно.
4.5. Освен това Вие се съгласявате опператора на уебсайта/ приложението да:
4.5.1. Събира, обработва и съхранява потребителска информация и информация за достъп, включително IP адреса, IMEI номера и MAC адреса на компютъра/устройството, откъдето е осъществен достъп до уебсайта/приложението;
4.5.2. Пряко или чрез трети страни, да удостовери и потвърди Вашата потребителска информация;
4.5.3. Се свърже се с Вас, използвайки Вашата потребителска информация, включително за маркетингови и промоционални разговори; и
4.5.4. Споделя вашата потребителска информация със съответните доставчици, които могат да използват същата, за да се свържат с вас, на вашия мобилен телефон или имейл адрес.
4.6. Съгласно т. 4 и спазването от Вас на настоящите Общи условия, ние Ви предоставяме правото на достъп и използване на този уебсайт/приложение и Услугите които се предлагат в него.

5. Цени и плащане
5.1. Използването на уебсайта/приложението е безплатно за потребителите на услуги. Тази политика може да бъде променена в бъдеще, което коректно ще бъде съобщено на нашите клиенти/ потребители и ще бъде поместено в Общите условия.
5.2. Можете да платите цената за Услуга директно на Доставчика след приключване на неговите дейности или чрез уебсайта/приложението в български лева.
5.3. Ако изберете да платите цената за Услуга през уебсайта/приложението, Вашата кредитна/дебитна карта или други платежни инструменти ще бъдат обработени с помощта на „защитен вход“ за плащане на трета страна „Улеснение за плащане“, което също ще се урежда от договорените правила и условия между Вас и Вашата банка-издател.
5.4. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби или вреди, причинени от Вас поради използването от Ваша страна на Платежното средство на Уебсайта/Приложението.
5.5. Ние можем да наложим ограничения върху броя на транзакциите или цената за транзакция, която получаваме от Вас, и можем да откажем да обработим каквото и да е плащане за Услуга по наша преценка, съблюдавайки сигурността на нашите абонати.

6. Използване на уебсайта/приложението и услугите
6.1. Вие се съгласявате да използвате Уебсайта/Приложението и Услугите добросъвестно и по предназначение. По-специално Вие се съгласявате да не:
6.1.1. отпечатвате, разпространявате, споделяте, изтегляте, дублирате или по друг начин копирате, изтривате, променяте или използвате каквито и да е данни или Потребителска информация на всеки Потребител, различен от Вас;
6.1.2. нарушавате всякакви права на интелектуална собственост на всяко лице и/или запазвате информация в която и да е компютърна система или по друг начин с намерение да го направите;
6.1.3. опитвате да получите неоторизиран достъп до която и да е част или функция на уебсайта/приложението или до всякакви други системи или мрежи, свързани с уебсайта/приложението или към който и да е сървър, компютър, мрежа или която и да е от услугите чрез хакване, „копаене на парола“ или други нелегитимни средства;
6.1.4. проучвате, сканирате или тествате уязвимостта на Уебсайта/Приложението или Услугите или всяка мрежа, свързана с Уебсайта/Приложението или Услугите, нарушавате мерките за сигурност или удостоверяване на Уебсайта/Приложението или която и да е мрежа, свързана с Уебсайта/Приложението или Услугите;
6.1.5. използвате всякакви автоматизирани системи за извличане на данни от уебсайта/приложението;
6.1.6. правите всякакви неточни, неверни, несправедливи или клеветнически изявления или коментари относно Нас или името на марката или домейна, използвани от Нас или който и да е Доставчик или Потребител на Уебсайта/Приложението;
6.1.7. предприемате каквото и да е действие, което налага неразумно или непропорционално голямо натоварване върху инфраструктурата на Уебсайта/Приложението или Нашите системи, мрежи, или всякакви системи или мрежи, свързани с Нас; или
6.1.8. заобикаляте или манипулирате уебсайта/приложението, услугите, процеса на регистрация, таксите за транзакции, системата за фактуриране или да се опитвате да извършвате такива действия.
6.2. Освен това се съгласявате да не хоствате, показвате, качвате, променяте, публикувате, предавате, актуализирате, споделяте или по друг начин предоставяте на уебсайта/приложението каквато и да е информация, която:
6.2.1. има съдържание или друг материал, защитен от законите за интелектуална собственост, освен ако Вие притежавате или контролирате правата върху тях или сте получили всички необходими съгласия;
6.2.2. способства да се клеветят, преследват и нараняват религиозни или етнически чувства и да заплашва или нарушава по друг начин законните права на другите;
6.2.3. е силно вредна, богохулно клеветническа, нецензурна, порнографска, педофилска, клеветническа, намеса в неприкосновеността на личния живот на друг, проповядваща омраза, или расово, етнически неприемлива, пренебрежителна, свързваща или насърчаваща пране на пари или хазарт, или по какъвто и да е друг начин, противозаконна;
6.2.4. уврежда по всякакъв начин непълнолетни лица;
6.2.5. нарушава правото на патент, търговска марка, авторско право или други права на собственост;
6.2.6. нарушава някой от действащи към момента закони;
6.2.7. Въвежда в заблуждение адресата относно произхода на такива съобщения или съобщава всякаква информация, обидна или заплашителна по своя характер;
6.2.8. насърчава или подпомага представянето на потребителя за друго лице;
6.2.9 съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на всеки компютърен ресурс;
6.2.10 заплашва единството, целостта, отбраната, сигурността или суверенитета на РБългария, приятелските отношения с чужди държави или обществения ред в страната или предизвиква подбуждане към извършване на престъпление или предотвратява разследването на престъпление или обижда всяка друга нация или народ;
6.2.11. провежда или препраща проучвания, състезания, пирамидални схеми или верижни писма;
6.2.12. създава профили или предоставя съдържание, което популяризира ескорт услуги или проституция;
6.2.13. използва всяка друга интернет услуга за изпращане или публикуване на спам, за да насочва посетителите към всеки друг сайт, хостван на или чрез системите на Компанията, независимо дали съобщенията са били създадени от Вас, под Ваше указание, или от или под ръководството на свързан или несвързан трета страна; или
6.2.14. съдържа каквото и да е съдържание, което не съответства на Закона за информационните технологии от 2007 г., Правила и разпоредби, насоки, направени съгласно тях, включително Правило 3 от Правилата за информационни технологии (Насоки за посредници), Общите условия или Политика за поверителност.

7. Интелектуална собственост
7.1. Интелектуалната собственост в уебсайта/приложението и в материалите, съдържанието и информацията, предоставени на уебсайта/приложението, включително графики, изображения, снимки, лога, търговски марки, външния вид, организацията и оформлението на уебсайта/приложението и основния софтуер кодът принадлежи на Нас или Нашите лицензодатели.
7.2. Не трябва да копирате, модифицирате, променяте, публикувате, излъчвате, разпространявате, продавате или прехвърляте (независимо дали изцяло или частично) такъв материал. Информацията, предоставена на уебсайта/приложението и чрез Услугите, е само за ваша лична употреба.

8. Обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетите Нас, нашите собственици, лицензополучатели, филиали, компании от групата и техните съответни служители, директори, агенти и служители, при поискване, за всякакви искове срещу тях, действия, вреди, загуби, понесена отговорност, такси, разходи или плащане на задължение, които са в резултат на Ваши неправомерни действия в нарушение на Конституцията на РБългария, законите на страната, подзаконовите нормативни актове, както и тези Общите условия.

9. Обратна връзка, репутация и отзиви
Вие се съгласявате да бъдете справедливи, точни и без пренебрежение, да оставяте коментари, обратна връзка, препоръки и отзиви („Обратна връзка“) на или за Уебсайта/Приложението или Услугите, Вие потвърждавате, че прехвърляте всички права върху такава Обратна връзка към нас и че ние ще бъдем свободни да използваме същата, както намерим за добре.

10. Нарушаване на тези Общи Условия
Ако ние имаме основания да смятаме, че сте нарушили тези Общи условия по какъвто и да е начин, ние можем по всяко време, да спрем за неопределено време или да прекратим достъпа ви до уебсайта/приложението или услугите, да задържим всички платени от вас суми и да докладваме за това действие на съответните държавни органи. Запазваме си правото да прибягваме до всички налични средства за защита съгласно приложимото законодателство на страната в подкрепа на горното.

11. Транзакции
11.1. Уебсайтът/Приложението е платформа, която позволява на Потребителите да взаимодействат с Доставчиците и всякакви транзакции между Вас и всеки Доставчик извън този уебсайт/приложение са двустранни. Ние не сме и не можем да бъдем страна или да контролираме по никакъв начин каквато и да е транзакция между Вас и който и да е Доставчик извън тези уебсайт/приложение. Ние няма и не сме длъжни да посредничим или разрешаваме каквито и да било спорове или разногласия между Вас и който и да е Доставчик на транзакции извън този уебсайт/приложение.
11.2. Съответно, ние няма да носим отговорност за всякакви вреди, възникнали в резултат на такава транзакция. Докато взаимодействате, с който и да е Доставчик, открит чрез уебсайта/приложението или чрез Услугите, ние силно ви насърчаваме да проявите старание, както бихте направили в традиционните офлайн канали, като направите внимателна преценка и проявите здрав разум, преди да се ангажирате с каквато и да е транзакция или обмен на информация.
11.3. Ние не гарантираме, че ще получите положителен отговор или какъвто и да е отговор на Вашата заявка за услуги на Доставчици.
11.4. Всички процедури за скрининг, услуги за проверка и проверки, независимо дали се извършват от Нас или чрез консултанти на трети страни, се извършват на базата „както е“ и „каквото е налично“. Избирайки да се възползвате от тях, Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние няма да носим отговорност за качеството или точността на резултатите от тези процедури.
11.5. Доставчиците могат да получат лична информация за Вас поради използването от Ваша страна на уебсайта/приложението или услугите и такива Доставчици могат да използват тази информация, не по предназначение. Ние не одобряваме подобни действия, но като използвате Услугите, Вие се съгласявате, че ние не носим отговорност за използването на каквато и да е лична информация, която разкривате или споделяте доброволно с други чрез използването на Услугите.

12. Сайтове на трети страни
Всички реклами, хипервръзки или други инструменти за пренасочване на Уебсайта/Приложението, които Ви отвеждат към съдържание, управлявано от трети страни, не се контролират от Нас и не са част от Уебсайта/Приложението. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби или вреди, които Ви възникнат в резултат на такива сайтове.

13. Отказ и ограничаване на отговорността
Уебсайта/Приложението и Услугите се предоставят на основа „Както е“ и „ Както е налично“, без никакво представителство или гаранция, изрична или косвена, ние не гарантираме че:
13.1. Уебсайтът/Приложението или Услугите ще бъдат постоянно достъпни или изобщо достъпни. Ние няма да носим отговорност пред Вас за прекъсване или забавяне на достъпа до Уебсайта/Приложението или Услугите, ползвани чрез него, независимо от причината;
13.2. Информацията на уебсайта/приложението или предоставена чрез Услугите е пълна, вярна, точна или неподвеждаща;
13.3. Всички грешки или дефекти в Уебсайта/Приложението или Услугите ще бъдат коригирани от нашите специалисти по най бързия възможен начин;
13.4. Уебсайтът/Приложението е защитено или не съдържа вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер, въпреки че полагаме всички усилия за това; или
13.5. Съдържанието на уебсайта/приложението или Услугите не нарушава никакви права на интелектуална собственост.
13.6. Няма да носим отговорност за преки, непреки или последващи вреди, от всякакъв вид във връзка с тези Общи условия, дори ако сте били информирани предварително за въжмоността да настъпят такива вреди.
13.7.Всяка лична информация, която ни предоставяте, когато използвате този уебсайт/приложение или услугите, ще бъде използвана в съответствие с нашата политика за поверителност.

14. Разни
14.1. Разделимост и частична недействителност
Ако някои клаузи на настоящите Условия за ползване бъдат прогласени за невалидни от съд с компетентна юрисдикция, недействителността на тази разпоредба няма да повлияе на валидността на останалите разпоредби на настоящите Общи условия, които остават в пълна сила и действие.
14.2. Отношения между Компанията и нейните Потребители
Използването на уебсайта/приложението не създава асоциация, партньорство, начинание или взаимоотношения на принципал и агент или работодател и работник/ служител между Потребителя и Компанията. Освен това няма взаимоотношения на принципал и агент или работодател и работник/служител между Доставчиците и Компанията или Изпълнителя и Компанията.
14.3. Приложимо право и разрешаване на спорове
Тези Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на РБългария. Всички спорове, свързани с Уебсайта/Приложението, ще бъдат разглеждани от съответно компетентния български съд в гр. Варна.

15. Служител по жалбите
В съответствие със Закона за информационните технологии от 2007 г. и правилата, направени там, името и данните за контакт на служителя по жалбите са предоставени по-долу:
Михаил Михайлов
Можете да му пишете на следния адрес:
с.о. Терасите 189, гр. Аксаково, обл. Варна
или
можете да му изпратите имейл на следния адрес: info@homilyservices.com

17. Свържете се с нас
Моля, свържете се с нас за всякакви въпроси или коментари (включително всички запитвания, свързани с нарушаване на авторски права) относно този уебсайт/приложение.
Този документ е електронен запис съгласно Закона за информационните технологии от 2007 г. и правилата по него. Този електронен запис се генерира от компютърна система и не изисква никакви физически или цифрови подписи.
Този документ е публикуван в съответствие с разпоредбите на Правило 3 (1) от Правилата за информационните технологии (Насоки за посредници) от 2017 г., които изискват публикуване на правилата и разпоредбите, Политиката за поверителност и Условията за ползване за достъп или използване на този уебсайт/приложение .