Често задавани въпроси от общ характер

Отговор:

За Клиента: Homily Services, не гарантира правилното изпълнение на услугата, както и да защити направените плащания от вас към Доставчика на услуга. Въпреки че всички наши Доставчици са с проверена самоличност и положиелна репутация от бранша, в който работят, те не са наши под изпълнители или служители. Молим, да оцените даденият Доставчик на услуга в неговия профил на платформата.

За Доставчика: Homily Services, не гарантира плащането на услугата изпъленена от Вас. Както и не може да принуди клиента по-никакъв начин да си плати. Молим, да ни информирате, за да анулираме профила на клиента в платформата.

Екипът на Homlily Services ще предприеме необходимата комуникация като посланик на добра воля между страните, за уточняване на некачественото изпълнение или въобще неизпълнението на дадена заявка за услуга или неплащането й.

Отговор:

За Клиента: Homily Services, ще гарантира качественото и навременно изпълнение на услугата, както и ще защити направените плащания от вас. Паричните постъпления се задържат от нас, докато не потвърдите, че услугата е извършена в срок и качествено. Гаранция за изпълнение на услугата – застраховка професионална отговорност. Пълна подкрепа от екипа на Homily Services чрез индивидуален Супервайзор – от началото на офертата до приключване на услугата.


За Доставчика: Homily Services, гарантира вземането по услугата изпъленена от Вас. Паричните средства се намират вече при нас и ще бъдат наредени към Вас в рамките на 3 работни дни, след потвърждението за извършената услуга. Пълна подкрепа от екипа на Homily Services чрез индивидуален Супервайзор – от началото на офертата до приключване на услугата.


В случай, че не намирате отговорите на въпросите, които търсите, моля свържете се нас на: info@homilyservices.com или се обадите на +359 879 100061. Нашият екип с радост ще Ви бъде от помощ и подкрепи.

Защото HOMILY SERVICES е ГАРАНЦИЯ ЗА ЩАСТИЕ. Защото вашето щастие е нашата цел!